Аспекти на обучението по танцов театър, извлечени от сценичната практика на Пина Бауш

Александър Манджуков (2016)

  Изтегли!


4.66 MB 


Статията представя основни принципи от сценичната практика на ембламантичната немска хореографка Пина Бауш за създаване на физически образ. Титулована като “майка” на танцов театър, тя разработва сценична практика, която е базисна за изграждане на методологически аспекти за обучение на студенти в специалността “Театър на движението - танцов театър”. В статията са съотнесени принципи от сценичната практика на Пина Бауш към методика на обучение в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и се очертава модел за изграждането на практически модул за академично обучение.