ВЪЗНИКВАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНА СРЕДА

Мартин Геновски (2023)

  Изтегли!


0.82 MB 


В настоящата статия ще бъдат потърсени отговори на въпросите – какви технологични и социални процеси водят до експоненциалното развитие на аудио-визуалното съдържание за дигитална среда; какви са особеностите на потребление на произведенията; какъв е мотивът много хора, практикуващи съвършено различни професии от режисурата, да искат да създават и разпространяват произведения. Въпроси, търсещи осмисляне на процесите, които обичайно се задават с известно закъснение.