Изобразителният феномен на киното и срещата му с цвета

Мира Каланова (2013)

  Изтегли!


2.72 MB 


Има множество светове и ние говорим за тях в различни контексти: материален свят, сетивен свят, духовен свят и т.н. Филмовият свят е особена комбинация от взаимообвързани съставни елементи, които създават едно разпознаваемо цяло, с което можем да се свързваме и да му реагираме. Киното може да бъде достатъчно ловко и изобретателно, за да генерира усещане за реален материален свят.