ПРОЯВЛЕНИЯ НА КУКЛАТА И КУКЛЕНОСТТА В СПЕКТАКЛИТЕ НА ТЕАТЪР НА ТАГАНКА ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Петър Пашов (2024)

  Изтегли!


1.55 MB 


Текстът представя аспекти от неформално изследване из историята на Театър за драма и комедия на Таганка. Статията поставя акцент върху процеса на оформяне на стила и естетиката на московската трупа и по-специално върху имплементирането на средства и прийоми, които от днешна гледна точка могат да бъдат разпознати като куклени. В някои от своите спектакли театърът интегрира предмети, материали, фигури-актанти в сценографията и пространството като своего рода „кукли". Под носител на кукленост може да се разбира обект с асоциативност, метафоричност и обобщеност на внушението си по отношение на човешки проблем или явление. Анимирайки я, „одухотворявайки“ я, актьорът изявява своето отношение към неживата материя и проблема, обобщен в нея.