За лицето

Пенко Господинов (2016)

  Изтегли!


4.35 MB 


Ние и днес правим своя избор по този архаичен модел: ако някой ни хареса, ние веднага му поставяме добра оценка и му приписваме „отлична наследственост“. Моментът на първата поява, секундите през които се формира впечатление, намиращо потвърждение или опровержение от по-нататъшните действия на персонажа е изключително важен и от драматургическа и от актьорска гледна точка, но в същото време е и доста подценяван.