Търсенето на първообраза на Градината

Радослав Камбуров (2020)

  Изтегли!


0.32 MB 


Колкото и богата да е митологемата за съществуващата земя на изобилието, от която човекът е насилствено откъснат и към която мечтае да се завърне, в различните религии, тя достига своя безспорен апогей в образа на ЕДЕН – централен по значение топос в юдео-християнската култура.