Възприемане на реалността през формата

Надя Керанова (2021)

  Изтегли!


0.51 MB 


Раждането на фотографията, а след това и на кинематографията са определящи явления с фундаментално значение за развитието на изкуството през XX в. Тяхната поява се явява още един камък в градината на наболелия вече въпрос за миметичната функция на изкуството – основен казус в естетическите търсения на Модернизма (по-късно и на Постмодернизма). Отразяването на действителността такава, каквато е, спира да представлява интерес за твореца, защото той вече не се стреми към нейното узнаване, а към нейното интерпретиране. Настъпва времето, в което Субективното празнува своята реабилитация...