ТЕХНОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА НА ЗВУКОЗАПИСНИЯ ПРОЦЕС В ДУБЛАЖНИТЕ СТУДИА ЗА VOICE-OVER В БЪЛГАРИЯ

Стефан Македонски (2023)

  Изтегли!


1.07 MB 


Настоящото изследване има за цел да разгледа и обобщи актуалните технологии в производството на дублаж, тип "Voice over" в България. Чрез анкета, включваща 8 въпроса се опитах да проуча и анализирам методите, техническите средства и организацията на работа в по-голямата част от дублажните студиа в страната. Такъв тип съдържание би имал практически ползи при изготвянето на актуална програма за обучението на студентите в специалност "Филмов и телевизионен звук" в Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".