Слово и образ: ИМЕТО НА РОЗАТА (Уилям разяснява на Адсон неговия сън)

  Изтегли!


0.57 MB 


Много от това, което ми разказа, е вече написано. Вплел си хора и събития от последните дни във вече известни на теб неща, защото или си чел някъде основната нишка на твоя сън, или пък са ти я разказвали, когато си бил малък, в училище, в манастира. Става дума за „Coena Cypriani“ („Пирът на Киприан“). Най-строгите наставници на послушниците го забраняват и заклеймяват и въпреки това няма манастир, в който монасите да не си го шепнат полугласно, подлагайки го на различни преработки или обобщения, а някои направо ги преписват най-благочестиво, твърдейки, че под забавното було се крият тайни нравоучения...