Слово и образ: БЪЛГАРСКИ БАЛАДИ - 1

Мирослав Дачев

  Изтегли!


0.32 MB 


Текст за "разговора" между Теодор Траянов и Сирак Скитник в полето на стихосбирката "Български балади". Чрез рисунките в първото издание на Баладите и чрез техните следи във второто издание в стихосбирката присъства нещо повече от знаци на изобразителното изкуство. То, от своя страна – присъствайки, при това много активно в първото издание, и отсъствайки – също толкова активно във второто издание – постига нещо повече от “успоредяване” на поетичното послание.