Слово и образ: АРИСТОТЕЛОВСКИЯТ ДАЛЕКОГЛЕД

  Изтегли!


0.67 MB 


Но за да опознаваме Света, ние можем да използваме само друг един Далекоглед, същия, който още Аристотел е използвал, и който не е нито тръба, нито леща, а канава от Думи, Проницателна Идея, защото само дарът на Изкусното Красноречие ни позволява да прозрем тази Вселена... Аристотеловски Машини, които позволяват всекиму да вижда посредством Думите… И отец Емануеле въртеше своите цилиндри и листеше в чекмеджетата, бързорък като фокусник, и метафорите му сякаш изникваха по магия...