Слово и образ: ИМЕТО НА РОЗАТА (Знак)

  Изтегли!


0.56 MB 


Адсон, никога не съм се съмнявал в истината, съдържаща се в знаците, те са единственото нещо, с което човек разполага, за да се ориентира в този свят. Доброто за една книга е тя да бъде четена. Книгата е съставена от знаци, които говорят за други знаци, а те от своя страна говорят за нещата. Няма ли око, което да я чете, една книга си остава носителка на знаци, които не дават понятия, следователно тя е няма.