Слово и образ: ПОСЛЕДНОТО ИЗКУШЕНИЕ 3

  Изтегли!


0.94 MB 


Един от вас ще Ме предаде... Тогава учениците взеха да се споглеждат едни други... Иисус рече: онзи е, комуто Аз натопя залък и подам. И, като натопи залъка, подаде го на Иуда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него. А Иисус му рече: каквото ще вършиш, върши по-скоро. Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра, защо му каза това.