Слово и образ: СОЛТА НА ЗЕМЯТА

  Изтегли!


2 MB 


Всеки трябва да види тези снимки. Да види колко ужасен е човешкият род... Когато си тръгнах от тук бях болен. Много болен. Тялото ми беше болно. Нямах някаква заразна болест, но душата ми беше болна. Това беше последното ми пътуване, това злочесто приключение в Руанда. Върнах се тук... Не вярвах вече в нищо. Не вярвах, че има спасение за човешкия род. Не можеш да преживееш подобно нещо. Не заслужаваме да живеем повече. Никой не заслужава да живее. Колко пъти хвърлях фотоапарата, разплакан от това, което виждам.