Избрана библиография по семиотика и поетика

Мирослав Дачев, 1994 (2001)

  Изтегли!


4.68 MB 


Предлаганата тук избрана библиография включва енциклопедични издания, монографии, статии, списания и поредици, селектирани до 1994 г. (с някои добавки до 2000 г.)