Из: Речник по семиотика

Винсънт Колапиетро

  Изтегли!


0.3 MB 


Из: Речник по семиотика на В. Колапиетро (1993; бълг. превод 2000). С образователна цел са представени речникови статии за понятия като семиотика, знак, структура на знака, семиозис.