Кинематографичният код

Умберто Еко. 1968 (бълг. превод: 1988)

  Изтегли!


0.51 MB 


Достатъчно е да спрем до съществуването на тройната артикулация: „шокът“ от тази много по-богата условност и следователно много по-гъвкава формализация от всички останали формализации ни кара да смятаме, че филмовото послание ни възвръща самата действителност. Така възникват метафизиките на киното.