Гестус

Из: "Размисли върху театъра и литературата" от Б. Брехт, (1935-1955)

  Изтегли!


1.9 MB 


Под "гестус" следва да разбираме един комплекс от жестове, мимика и най-често думи... Думи могат да се заместват с други думи, жестове с дружи жестове, без от това да се променя гестусът.