Жест

Из: "Речник по естетика и философия на изкуството" от Моризо и Пуиве, 2007 (2012)

  Изтегли!


1.87 MB 


И жестът като събитието е нещо обичайно в живота. Неговото естество и значение са изразни... Понятието "жест" се явява и времеви разрив, и изживяна преимственост: между тялото и духа, субекта и обекта, целта и средството.