Жестове. Език на тялото. Кинесика

Из: "Наръчник по семиотика" от Ньот, 1990

  Изтегли!


2.52 MB 


В основната типология на жестовете можем да различим емблеми (жестове с директен вербален превод), илюстратори (жестове, които се съотнасят с онова, което е вече казано), регулатори (жестове, които регулират вербалното взаимодействие в процеса на комуникация)...