Семиотика: Създаването на формулата

Юлия Кръстева, 1969 (бълг. превод: 1994)

  Изтегли!


23.67 MB 


Текстът е тип знаково продуциране, което заема точно определено място в историята и произлиза от специфична наука, която трябва да се дефинира. Като преминава отвъд творбата и книгата, литературният процес ни предоставя текстове: знакови продукти, чиято епистемологична сложност произлиза от свещените антични химни.