Семиотика на сцената

Юрий М. Лотман

  Изтегли!


0.78 MB 


В театъра всичко е семиотика – от грима и мимиката до нормите за поведение на зрителя в залата, от театралната каса до ритуализираната „театрална атмосфера“. Нейните видове са толкова сложни и разнообразни, че напълно основателно сцената може да бъде наречена енциклопедия на семиотиката. Включването на зрителя в системата на колективното съзнание, която предполага възприемането на другия като партньор в комуникацията, като субект, а не като вещ, превръща театъра в школа за обществен морал.