Театралният език и живописта (Към проблема за иконичната реторика)

Юрий М. Лотман

  Изтегли!


0.81 MB 


Създава се триъгълник: реалното човешко поведение в дадена културна система – театърът – изобразителните изкуства, вътре в който се извършва интензивна размяна на символика и изразни средства. Театралността прониква в бита и влияе върху живописта, битът въздейства и върху едното, и върху другото, като издига лозунга за „натуралност“, и накрая живописта и скулптурата активно влияят и на театъра, като определят системата от пози и движения, и на извънхудожествената реалност, като я издигат до равнище на „притежаваща значение“.