Предложения за история на семиотиката

Умберто Еко 1983 (бълг. превод: 1994)

  Изтегли!


1.18 MB 


Част от доклада на Умберто Еко на Втория международен конгрес по семиотика във Виена, юли 1979 г. (издаден на англ. език през 1883 г.; бълг. превод в сп. Литературата, 1994, кн.2).