e-library

Студентски работи и изследвания


Отражение на 1300-годишнината на България в паметници на монументалното изкуство

Радослав Илиев (2015)

Отражение на 1300-годишнината на България в паметници на монументалното изкуство

Темата за паметниците от времето на социализма е една от най-актуалните в българския културен и политически живот. Това е едно от местата, в които общественият дебат успява да плени немалка част от обществото и множеството мнения са понякога много противоречиви...


Политическият език в медиен контекст

Деница Георгиева (2015)

Политическият език в медиен контекст

Настоящата работа е опит да се вникне в природата на политическия език, начините, по които той функционира, но и в контекстите, в които той се изявява. Всичко това е подчинено на идеята, че връзката между политическия език и медиите е не просто силна и значима, но в много случаи определяща за развитието на политическия език, а и за самото медийно пространство.