e-library

Архив

Васил Стоилов. Йакоб ван Рюиздал

неиздаван ръкопис от 1957 г.

Васил Стоилов. Йакоб ван Рюиздал

Неиздаван ръкопис на големия български художник Васил Стоилов, писан в периода 1954-1957 г. Предоставен на Центъра от дъщерята на художника Явора Стоилова. Предстои публикуване на ръкописа.


Атон в рисунки и фотографии (филм)

Атон в рисунки и фотографии - 2013, Бургас

Атон в рисунки и фотографии (филм)

Документален филм за изложбата "Атон в рисунки и фотографии" в Бургас, 2013 г.


Атон в рисунки и фотографии (мултимедия)

Атон в рисунки и фотографии - 2012

Атон в рисунки и фотографии (мултимедия)

Атон в рисунки и фотографии на фона на песнопения от Симонопетра