Стилистични кодове на комичното

Гергана Дачева, 2002

  Изтегли!


9.12 MB 


"Стилистични кодове на комичното" е по същество практическо приложение на проекта "семиостилистика" в един съзнателно избран аспект на художествената литература - текстове, в които естетическата категория "комично" е пределно видима. За целта книгата се ограничава върху текстове на двама автори - "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов и "Преди да се родя и след това" на Ивайло Петров - като наблюденията са осъществени на различните езикови равнища.