Кратък речник на литературните и лингвистични термини

Амелия Личева, Гергана Дачева, 2012

  Изтегли!


11.55 MB 


Съвременен речник, който не само опитва да прочете едновременно понятия от някога близки, но днес поотдалечили се като методология и интерпретация полета (литературна теория и лингвистиката), но и да покаже, че независимо от различията, двете полета могат да функционират и поднесени по този начин. Удобен като справочно помагало за ученици, студенти и преподаватели.