Семиостилистика: знаковост и текстовост

Гергана Дачева, 2001

  Изтегли!


0.63 MB 


Публикация на втора глава от книгата "Семиостилистика" (2001), която представя динамичните отношения между знаците и текста в проекта на една бъдеща семиостилистика. В главата се разглеждат също различни възгледи за знака и текста, както на т. нар. "бащи" на класическата семиотика, така и от съвременната епоха до края на 20 век. Представя се и типология на знаковите модели.