Семиотика на цвета

Мирослав Дачев, 1997

  Изтегли!


21.88 MB 


Авторът предлага проект за изследване на цветовостта в художествената литература и за осмисляне на проблема за цвета в културата. Проектът, наречен „семиотика на цвета”, е ориентиран към модерността и реализиран върху творчеството на поетите-символисти. С акцент върху поезията на Яворов, Траянов, Дебелянов, Лилиев, Попдимитров, Ясенов, Н.Райнов, Тр.Кунев, Л.Стоянов, Ив.Грозев и връзки към поезията на френските и руски символисти.