Семиотика на парите

Мирослав Дачев, 2010

  Изтегли!


17.57 MB 


Пазарът, борсата и банката не са по-близо до парите от музея, художествената галерия, библиотеката: ако първите експлицират статиката и динамиката на парите като знак за финансов и икономически свят, вторите имплицират стихията на парите като знак за културни светове. В това се опитва да убеди книгата „Семиотика на парите”, извиквайки Библията и изкуството като теми в отделните си части. Светът на парите и светът на културата могат да бъдат разглеждани в тяхната автономност, отделно. Но те могат за бъдат разглеждани и заедно – тази вяра е в основата на усилието, мислено като семиотика на парите.