St George: Iconography

Miroslav Dachev, 2019

  Изтегли!


0.72 MB 


Публикация на част от текста (на английски език) от едноименна авторска книга, публикувана от Център за семиотични и културни изследвания и A&T Publishers Ltd. през 2019 г., включваща албумна част със 190 цветни изображения на сцени от житието на св. Георги от църкви, манастири и музеи в България и по света с акцент върху Света Гора - Атон. Том 6 от поредица "Атониада".