Word and Image

Miroslav Dachev, 2003

  Изтегли!


22.88 MB 


Екстракт от книгата "Слово и образ" на англ. език, представен по текста на българското издание. Книгата "Слово и образ" представлява монографично изследване върху динамиката в отношенията между слово и образ. Сюжетът на взаимодействията е избран от модерната българска литература: „разговорът” между поета Теодор Траянов и художника Сирак Скитник. Срещата е на страниците на стихосбирката „Български балади”. Първото и второто издание на този текст се превръщат в място, където слово и образ взаимно се харесват, преплитат, отблъскват, без да могат да се забравят и така заедно изграждат смисъла на Траяновата стихосбирка. Книгата оживява две отдавна събудени за живот критически метафори – палимпсеста и полилога – като им дава конкретна посока на развитие в полето на българската култура.