Анаграмата в женските портрети на Е. Попдимитров

Мирослав Дачев (2003)

  Изтегли!


13.69 MB 


Текст за това докъде стигат смисловите внушения, когато читателят открие анаграмата в стихотворението „Мария Магдалена” и как образът-име Иисус Христос заживява по нов начин. Четен като доклад на юбилейната конференция за Попдимитров в София през 2005 г., посветена на 120 години от рождението на Попдимитров.