Анаграмата в поезията на Е. Попдимитров

Мирослав Дачев (2007)

  Изтегли!


28.17 MB 


Попдимитров непрекъснато артикулира в собствените си стихове не само името на обикнати женски образи, но и своето име чрез имената на женските образи. Текстът е четен на юбилейна конференция в Босилеград, Сърбия, през 2003 г., посветена на 60 години от смъртта на Попдимитров.