Да танцуваш с Логоса (опит върху семиотиката на танца)

Мирослав Дачев, 1994 (2001)

  Изтегли!


4.94 MB 


Сред многото въпроси, които посланието на Васил Попов оставя да звучат у читателя (поне при мен е така), един звучи особено натрапчиво. Той не е, както би могло да се предположи, “коя е баба Неделя?”, а “какво е баба Неделя?” Баба Неделя е символен модус-субстанция и форма на българското, видяно в собствената му битийност. Приелото човешки измерения българско, неумиращо, вечно съществуващото като дискурс и събитие. Разбулващото тайнствата на живота и смъртта – самото то тайнство.