Glasgow Convention

Мирослав Дачев (2005)

  Изтегли!


0 MB 


Текстът разглежда дискутираните проблеми на срещата на европейските университети в Глазгоу и определя следствията за системата на висшето образование в България (доклад, четен на Национален семинар на съветниците по Болонския процес в България през 2005).