Клод Леви-Строс, 1962 и след това

Мирослав Дачев, 1998 (2001)

  Изтегли!


4.6 MB 


В хуманитарното знание Леви-Строс извършва полагания, надхвърлящи етнологията и антропологията и съвсем невписващи се единствено в представата за структурализъм. Начинът на мислене за митологичното, първобитното и цивилизационното, е в състояние да проникне във всеки един тип анализ, във всяка една методология и да заживее миролюбиво с нейната валидност. След Леви-Строс те се превръщат в индекси на културното ни самосъзнание и това е осезаемо дори само от няколкото страници текст на Леви-Строс в съвместния анализ с Якобсон.