Три грации в света на парите

Пари и култура (2008)

  Изтегли!


48.99 MB 


Те са прегърнати, плахо усмихнати, сякаш да не събудят с прекомерната си радост недоверие към митологичното време и нрави. Ръцете на всяка от тях търсят с пръсти тялото на другите две, докосването изглежда безгрижно и невинно, не провокира безпокойство.