Политическият език в медиен контекст

Деница Георгиева (2015)

  Изтегли!


2.49 MB 


Настоящата работа е опит да се вникне в природата на политическия език, начините, по които той функционира, но и в контекстите, в които той се изявява. Всичко това е подчинено на идеята, че връзката между политическия език и медиите е не просто силна и значима, но в много случаи определяща за развитието на политическия език, а и за самото медийно пространство.