Семиотика на парите - 2

Мирослав Дачев (2010)

  Изтегли!


5.96 MB 


Пари и образи. Да четем картини. Лихварят и неговата жена или функции на парите в живописта на нидерландските майстори от 16 век.