Семиотика на парите - 3

Мирослав Дачев (2010)

  Изтегли!


18.87 MB 


Пари и образи. Да четем банкноти. Три грации в света на парите или как античният свят и светът на музея оживяват в прочита на една банкнота.