e-library

рецензии и отзиви

Право в обектива или за субективния обектив

проф. д-р Румен Георгиев - Рум за Александър Нишков (2005)

Право в обектива или за субективния обектив

"Тук трябва да се отбележи, че заниманията и получения опит на Нишков в областта на станалата вече “класическа” черно-бяла фотография не са отишли напразно - една немалка част от представените портрети са превърнати в черно-бели тонове, използвайки за изходно изображение цветното заснемане. Това различно третиране не се е наложило по формален признак - да има разнообразие, а е пряко свързано с драматургичното третиране на модела съобразно вътрешната интуиция на твореца при всеки конкретен обект/модел". проф. д-р Румен Георгиев - Рум


Както показва....

Воля Стойчева: за "200 от България" на Александър Нишков (2005)

Както показва....

"В своята фотографска серия “200 от България” Александър Нишков е надхвърлил репoртажно-документалното по посока на това, което се покрива с понятието образ. Трудна задача, решението на която в повечето случаи той преследва с ренесансова нагласа, врязваща се в контекста на преломен за България момент". Воля Стойчева


Театърът от предишния ден

Мирослав Дачев. Предговор към "Архитектоника на театралността" (2012)

Театърът от предишния ден

Ако при идеята за литературност често повтаряният от Еко израз "но текстът е тук и емпиричният автор трябва да замълчи" работи, то при идеята за театралност изразът е усилен от онова "тук", което сцената променя, защото текстът-тук на сцената е вече нещо различно, с писаното слово се е случило нещо радикално, с възприемането му - също, защото те не могат без знаковостта на играта, но и без минаването отвъд - и на словото, и на играта. В театъра "текстът е тук" е синоним на "играта е тук", или "тук е знакът за текстовото отсъствие"...
LANGUAGES OF MODERNITY – THE SLOVAK POINT OF VIEW

Dr. Adam Bžoch: An Answer to Dr. Miroslav Dachev’s Exposé

LANGUAGES OF MODERNITY – THE SLOVAK POINT OF VIEW

In his exposé of the Bulgarian-Slovak project Languages of European Modernity Dr. Dachev formulated four basic points of departure. They legitimize our common efforts to research the field of interpretation. This research attempts, as Dr. Dachev writes, to return to Modernity understood as a root of our post-modern Today. There is a need to complementarize the points of departure of Dr. Dachev from the Slovak side, as an attempt to legitimize the work of the common project.


За парите, културата и...

Татяна Ангелова. Рецензия за "Пари и култура" (2009)

За парите, културата и...

"Търсете списанието, четете го, потопете се в неговия свят и вие ще научите нови неща за неочакваната връзка между пари и култура... Ще изпитате истинско удоволствие от разкошната, без преувеличение, полиграфична изработка, каквато днес не се среща често при "нелуксозните" издания..." проф. Татяна Ангелова


Цветът в Петокнижието

Мирослав Дачев. Рецензия за "Цветът в Петокнижието" (2006)

Цветът в Петокнижието

"Към книгата на Мони Алмалех занимаващите се с проблеми на лингвистиката, семиотиката и хебраистиката не биха могли да останат безучастни. Едновременно с това тя е и книга, която само определени специалисти биха могли да видят в нейната истинска сложност и дълбочина. Към познания по иврит и класически и съвременни езици, за да бъдат следвани различните етимологии и дори промени в нагласата на читателските възприятия, бих добавил и дългогодишни занимания с библията и корпуси от текстове, свързани с нея. И разбира се – с цветовете..." проф. Мирослав Дачев
Архангели, образи, думи

Мирослав Дачев. Рецензия за "Архангелите в Библията" от Мони Алмалех

Архангели, образи, думи

Един от многото спомени, които остават от всяко първо влизане в църква, е този от царските двери: лъчът светлина, докосващ очакващата и притихнала Мария, притихналите криле на благовестието, защото мигът е сакрален, ангелският образ, Гавраил, в плът не от думи, а визия, която усмихва и вдъхва надежда за предстоящо Рождество.


Света Гора и българската култура

Анисава Милтенова. Рецензия за проекта "Света Гора и българската култура"

Света Гора и българската култура

Проектът "Света Гора и българската култура" е много навременен с оглед на разкриване мястото и ролята на българското културно наследство в световната цивилизация и неговата взаимовръзка с другите балкански православни култури.


Интервю с Негово Високопреосвещенство Велички епископ Сионий

Интервю с Негово Високопреосвещенство Велички епископ Сионий

Интервю с Негово Високопреосвещенство Велички епископ Сионий за сп. "Пари и култура" на тема Парите и Библията
Слово и образ

Христо Манолакев. Рецензия за "Слово и образ" (2005)

Слово и образ

"Семиотичното четене на Дачев е своеобразен увод в изучаването на визуалния знак и природата на илюстрацията. Ще си позволя от позицията на собствените си наблюдения върху родния художествено-критически дискурс да отбележа, че семиотиката дава на автора един по-различен поглед. Тълкуването му на “текста Сирак Скитник” не е констативно-описателно плъзгане по повърхността на изобразителната фрактура, а огласяване на техния непредполаган глас, скрит отвъд сюжета на забелязването. С риск да прозвучи пресилено ще си позволя да обобщя, че в цялостното битие на българската семиотика “Слово и образ” е може би една от най-стойностните книги." доц. Христо Манолакев


Слово и образ

Елка Бакалова. Рецензия за "Слово и образ" (2003)

Слово и образ

"Книгата на Мирослав Дачев, на един от малцината изявени семиотици в литературознанието, е уникална в съвременната ни хуманитаристика. Тя е интердисциплинарна в най-добрия смисъл на думата, надхвърля компетенциите на отделните "тесни" специалисти, но всеки един от тях може да види негови приноси от своя ъгъл на зрение..." проф. Елка Бакалова


Семиотика

Цветан Тодоров, 1972 (бълг. превод: 1992)

Семиотика

Христоматиен речников текст на Цветан Тодоров от 1972 г. (бълг. превод в Литературна мисъл, 1992), който предлага прочити на понятието "семиотика" в исторически аспект (кои са източниците на съвременната семиотика) и в критически аспект (семиотиката все още е по-скоро проект, отколкото наука).


Знак

Цветан Тодоров, 1972 (бълг. превод: 1992)

Знак

Христоматиен речников текст на Цветан Тодоров от 1972 г. (бълг. превод в Литературна мисъл, 1992), който предлага прочити на понятието "знак" (дефиниции на понятието през погледа на Пърс, Сосюр и Йелмслев; видове знаци; специфика на вербалния и на невербалния знак и т.н.).


Семиотиката: критическа наука и/или критика на науката

Юлия Кръстева, 1969 (бълг. превод: 1994)

Семиотиката: критическа наука и/или критика на науката

Един от програмните текстове на Юлия Кръстева от 1969 г. (бълг. превод в сп. Литературата, 1994), част от книгата "Семейотике", която очертава цялостно полето на семиотиката и прави един от първите смели опити да прочете семиотиката като начин на мислене. Разгледано е и отношението семиотика - литература.


Семиотика: Създаването на формулата

Юлия Кръстева, 1969 (бълг. превод: 1994)

Семиотика: Създаването на формулата

Текстът е тип знаково продуциране, което заема точно определено място в историята и произлиза от специфична наука, която трябва да се дефинира. Като преминава отвъд творбата и книгата, литературният процес ни предоставя текстове: знакови продукти, чиято епистемологична сложност произлиза от свещените антични химни.