Ролята на оператора и композитора в изграждането на цялостната визия на невербалния филм “Жената”

Маргарита Божилова - Андонова (2022)

  Изтегли!


0.48 MB 


Основният елемент на внушение е заложен от режисьора - работата с цветовете. Но е изведен по неповторим начин от оператора Красимир Андонов. Като фотограф Красимир Андонов е преподавател в НАТФИЗ и е специалист в естетиката на черно-бялата и цветната фотография. От там тръгват и неговите експерименти във визуалния аспект на филма. Всяка една от отделните сцени на филма носи своя неповторима естетика на заснемане и цветова гама.