Право в обектива или за субективния обектив

проф. д-р Румен Георгиев - Рум за Александър Нишков (2005)

  Изтегли!


0 MB 


"Тук трябва да се отбележи, че заниманията и получения опит на Нишков в областта на станалата вече “класическа” черно-бяла фотография не са отишли напразно - една немалка част от представените портрети са превърнати в черно-бели тонове, използвайки за изходно изображение цветното заснемане. Това различно третиране не се е наложило по формален признак - да има разнообразие, а е пряко свързано с драматургичното третиране на модела съобразно вътрешната интуиция на твореца при всеки конкретен обект/модел". проф. д-р Румен Георгиев - Рум