Както показва....

Воля Стойчева: за "200 от България" на Александър Нишков (2005)

  Изтегли!


0 MB 


"В своята фотографска серия “200 от България” Александър Нишков е надхвърлил репoртажно-документалното по посока на това, което се покрива с понятието образ. Трудна задача, решението на която в повечето случаи той преследва с ренесансова нагласа, врязваща се в контекста на преломен за България момент". Воля Стойчева