Цветът в Петокнижието

Мирослав Дачев. Рецензия за "Цветът в Петокнижието" (2006)

  Изтегли!


2.35 MB 


"Към книгата на Мони Алмалех занимаващите се с проблеми на лингвистиката, семиотиката и хебраистиката не биха могли да останат безучастни. Едновременно с това тя е и книга, която само определени специалисти биха могли да видят в нейната истинска сложност и дълбочина. Към познания по иврит и класически и съвременни езици, за да бъдат следвани различните етимологии и дори промени в нагласата на читателските възприятия, бих добавил и дългогодишни занимания с библията и корпуси от текстове, свързани с нея. И разбира се – с цветовете..." проф. Мирослав Дачев