Слово и образ

Елка Бакалова. Рецензия за "Слово и образ" (2003)

  Изтегли!


2.47 MB 


"Книгата на Мирослав Дачев, на един от малцината изявени семиотици в литературознанието, е уникална в съвременната ни хуманитаристика. Тя е интердисциплинарна в най-добрия смисъл на думата, надхвърля компетенциите на отделните "тесни" специалисти, но всеки един от тях може да види негови приноси от своя ъгъл на зрение..." проф. Елка Бакалова