„Play Your Змей?!?“ – оригинално творческо решение

Павел Павлов (2023)

  Изтегли!


0.53 MB 


В пиесата на Маргарит Минков „Play Your Todoroff“ могат да се намерят достатъчно поводи за еклектичния прочит, който спектакълът „Play Your Змей?!?“ предлага на зрителите си. Похвален е опитът на Красимира Иванова да внесе единен код в разнородния подход към образите на драматурга Минков – този опит за хомогенизиране прави впечатление особено при сравнение с друг подобен – постановката на Веселен Ранков, също с млади актьори – където пак е запазено авторовото преплитане на модерна визия с класическа приказна атмосфера и фолклорни елементи. В тази връзка прочитът на „Play Your Змей?!?“ работи активно за изграждане на липсващите при Минков мотивации...