Слово и образ

Христо Манолакев. Рецензия за "Слово и образ" (2005)

  Изтегли!


2.37 MB 


"Семиотичното четене на Дачев е своеобразен увод в изучаването на визуалния знак и природата на илюстрацията. Ще си позволя от позицията на собствените си наблюдения върху родния художествено-критически дискурс да отбележа, че семиотиката дава на автора един по-различен поглед. Тълкуването му на “текста Сирак Скитник” не е констативно-описателно плъзгане по повърхността на изобразителната фрактура, а огласяване на техния непредполаган глас, скрит отвъд сюжета на забелязването. С риск да прозвучи пресилено ще си позволя да обобщя, че в цялостното битие на българската семиотика “Слово и образ” е може би една от най-стойностните книги." доц. Христо Манолакев